Vegan-Hauptgerichte

Vegetarische Hauptgerichte

19. Miến Đậu Phụ M

7,90

20. Phở M,D

8,50

21. Phở Chua M,D (pikant)

8,50

22. Súp Vằn Thắn M

8,50

23. Miến Xào M,D

8,50

24. Phở Xào Seitan M,D

8,50

25. Udonnudeln gebarten D,M

8,50

26. Bánh Canh Hấp D,M

9,50

27. Bún Xả Ớt B,D,M

8,20

28. Bún Chả Lá Lốt B,M

9,50

29. Cơm Tofu Curry D,M,L (leicht scharf) / (mild hot)

8,90

30. Cơm Gà Curry D,M,L (leicht scharf) / (mild
hot)

9,50

31. Cơm Vịt Curry D,M,L (leicht scharf) / (mild
hot)

9,50

32. Cơm Tofu Sốt Lạc B,M,D,L

8,90

33. Cơm Gà Sốt Lạc B,D,M,L

9,50

34. Cơm Vịt Sốt Lạc B,D,M,L

9,50

35. Cơm Tofu Mango D,M,L

8,90

36. Cơm Gà Mango D,M,L

9,50

37. Cơm Vịt Mango D,M,L

9,50

38. Cơm Gà Xả Ớt M

8,90

39. Cơm Đậu Sesam M,L

8,90

40. Cơm Thập Cẩm M,L,G

8,90

41. Đậu Nấm B,M,G,L

8,90

42. Kho Tộ M,G,L (pikant)

9,50

43. Kho Ram M,G,L (pikant)

9,50

44. Lẩu Chay – Feuertopf/hot pot (ab 2 Pers./ from 2
pers.)

24,00

Vegetarische Spezialitäten

45. Chả Cá M,L (pikant)

10,50