Nachtisch

46. Chuối Rán B,L

4,00

47. Chuối Hấp B,L

4,00

48. Sữa Dừa Nếp Cẩm G

4,20

49. Xoài Rán B,L

4,00